Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Atlas of Mutual Heritage: VOC en WIC erfgoed digitaal toegankelijk


Den Haag

De Atlas of Mutual Heritage (AMH) is een groeiende digitale catalogus van afbeeldingen en gegevens over VOC-plaatsen overzee. Het AMH Project ontstond in 1996 door een samenwerking tussen het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor Monumentenzorg en het Rijksmuseum Amsterdam. Op een later moment in het project is de Koninklijke Bibliotheek als partner toegetreden. Kunsthistorica Martine Gosselink, de initiator van het project, is verantwoordelijk voor de organisatie en het inhoudelijk onderzoek in het kader van de Atlas.
In de eerste instantie zijn de collecties van de deelnemende instellingen in de AMH opgenomen. In de studiezalen van deze instellingen kan de databank geraadpleegd worden. Sinds september 2001 is de Atlas ook via het internet voor iedereen toegankelijk.

VOC vestigingen en afbeeldingen

In de AMH is een inventarisatie te vinden van de gegevens van VOC-vestigingen in de 17de en 18de eeuw in Azië en Afrika. Naast algemene informatie bevat de databank topografische afbeeldingen van deze vestigingen van vóór 1800 uit collecties van binnen en buiten Nederland. Uit de collectie van het Nationaal Archief zijn in de AMH ongeveer 473 kaarten en tekeningen opgenomen.
De afbeeldingen zijn raadpleegbaar via verschillende zoektermen. Zo is het mogelijk op plaatsnaam te zoeken (de moderne of de historische plaatsnaam), op fort, land, functie van de vestiging etc.

Uitbreiding van de AMH

In het afgelopen jaar zijn nieuwe afbeeldingen van VOC-posten uit andere collecties aan de AMH databank toegevoegd. Het betreft de collecties uit de Atlas van Stolk (Maritiem Museum Prins Hendrik), het KITLV, het Groninger Museum, de National Library of Indonesia, het Stedelijk Museum te Alkmaar, het Amsterdams Historisch Museum, het Fries Museum en het Westfries Museum.

Inmiddels is ook de inventarisatie van de vestigingen van de West Indische Compagnie (WIC) van start gegaan. De gegevens daarover zullen in fasen aan de bestaande databank toegevoegd worden. Er bestaat nog geen volledige overzicht van WIC-posten in de huidige versie van de AMH.
Met het toevoegen van de WIC gegevens hoopt de Atlas Mutual Heritage niet alleen extra mogelijkheden te bieden voor onderzoek naar de VOC en de WIC, maar ook meer interesse te wekken in nieuwe interdisciplinaire benaderingen.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in