Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Nationaal Archief ondersteunt opbouw Landsarchief Suriname


Den Haag

Het Landsarchief in Paramaribo lekt bij regen. Het water komt niet alleen van boven, ook het grondwater stijgt. Daarnaast zijn tropische vochtigheid, knaagdieren en insecten de oorzaak van enorm veel schade aan archiefmateriaal. En dat terwijl hier zeldzame stukken opgeslagen liggen, zoals de handelingen van de Koloniale Staten, verslagen van het hof van Justitie, slavenregisters en gegevens over Javaanse en Hindostaanse immigranten. De Nederlandse overheid besloot in oktober 2002 het Nationaal Archief zeven ton euro te geven voor opleidingen van archivarissen en microverfilming van archiefstukken. Dit geld is onderdeel van het plan het Surinaams landsarchief te ondersteunen bij een grootscheeps herstel.

Voorgeschiedenis

Voormalig staatssecretaris Van der Ploeg (kabinet Kok) sprak in 2001 met Suriname af op cultureel gebied actiever samen te werken. Een onderdeel van dit cultuurplan was het behoud en beheer van cultureel erfgoed en erfgoed uit een (gedeeld) koloniaal verleden. Nederland en Suriname bedachten een raamwerk voor het behoud en beheer van het gemeenschappelijk cultureel erfgoed in Suriname. Om dit te realiseren was bewustwording en waardering nodig van het cultureel erfgoed, documentering, kennisoverdracht, conserveringen, training en onderzoek. Activiteiten moesten zich richten op het gebouwde erfgoed, het museum- en het archiefwezen. Al eerder, in 1996, had de toenmalige minister van Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk een nieuw archiefgebouw aan Suriname toegezegd. De uitvoering hiervan moest nog lang op zich laten wachten. Nu kan eindelijk daadwerkelijk begonnen worden met de bouw.

Programma

De hoofdaandacht in het programma van het Nationaal Archief gaat uit naar het verzorgen van opleidingen. Surinaamse archivarissen in spe krijgen een opleiding aan de Universiteit van Amsterdam op het niveau van hoger archiefambtenaar. In Suriname zelf zal de Archiefschool in het voorjaar van 2003 een cursus verzorgen. Op het belangrijke terrein van restauratie en conservering zullen twee experts van het Nationaal Archief naar Suriname afreizen om daar opleidingen te verzorgen. Hiernaast zet het Nationaal Archief zich in voor de microverfilming en zal behalve het verzorgen van opleidingen ook een extra camera en films bekostigen. Het totaalprogramma voorziet verder in het financieren van hard- en software voor een op te stellen archievenoverzicht, het ontwerpen van een nieuwe archiefwet en het sturen van verpakkingsmateriaal.

Waarneming

En niet het minst belangrijke is dat Suriname het Nationaal Archief gevraagd heeft een waarnemend vervanger te sturen voor de landsarchivaris die al enige  jaren met pensioen is. De Utrechtse archivaris Huib Leeuwenberg is bereid gevonden voor de periode van negen maanden op te treden als waarnemend landsarchivaris. Bij de uitvoering van het programma van het Nationaal Archief zal hij betrokken worden. In de Surinaamse commissie die de nieuwbouw van het landsarchief voorbereid, is Leeuwenberg adviserend lid.

Zes kilometer

Voor drie jaar, tot en met 2005, hebben het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen én Buitenlandse Zaken zeven ton toegezegd. Met dit geld kan een goede start gegeven worden het erfgoed van Suriname met een totale lengte van zes kilometer archief te redden van de ondergang.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in