Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Luns in de archieven van het Nationaal Archief


Den Haag

Bijna twintig jaar was KVP’er Joseph Luns (1901-2002) niet weg te denken uit de Nederlandse politiek. Hij was Minister van Buitenlandse Zaken in maar liefst acht kabinetten tussen 1952 en 1971. Het Nationaal Archief bewaart diverse documenten over Luns en zijn ministerschappen, waaronder het archief van de ministerraad. Dit archief bevat behalve de notulen ook de ingekomen stukken van de ministeries ter beraadslaging. Daarnaast bevatten diverse particuliere archieven van oud-politici, onder meer van minister-president Willem Drees, stukken over Luns’ rol in de affaire Nieuw-Guinea. Daarnaast geeft de ‘Digitale zoekgids archieven van bewindslieden’ van het Nationaal Archief en het Parlementair Documentatie Centrum uitgebreide achtergrondinformatie over Joseph Luns. Lees nu bij collectie, thema bewindslieden, meer over zijn unieke loopbaan in het centrum van de Nederlandse macht.

Digitale zoekgids bewindslieden

In de digitale zoekgids bewindslieden zijn 450 archieven opgenomen van alle Nederlandse ministers en staatssecretarissen van 1798 tot heden opgenomen. Met behulp van uw eigen computer krijgt u een overzicht van de omvang en aard van het archief; de vindplaats en van vele archieven, het toegangsnummer. Daarnaast bent u in een mum van tijd in het bezit van een biografie van de politicus en krijgt u tips om uw zoektocht uit te breiden.  De ‘Digitale zoekgids archieven van bewindslieden’ is gemaakt door het Nationaal Archief in Den Haag in samenwerking met het Parlementair Documentatiecentrum. Elk onderzoek naar de politieke geschiedenis van Nederland begint voortaan met de bewindslieden zoekgids.

Voor wie is de digitale zoekgids?

De ‘Digitale zoekgids archieven van bewindslieden’ van het Nationaal Archief is een onmisbaar hulpmiddel voor historici, politicologen en bestuurskundigen, studenten en (parlementaire) journalisten. Onmisbaar omdat u alle essentiële data over de bewindspersoon snel en nauwkeurig op een presenteerblaadje krijgt. Dat bespaart u veel kostbare tijd en menige reis naar alle windstreken.Ook als u geen professional bent, maar ‘gewoon’ belangstelling hebt voor de politieke geschiedenis van Nederland, biedt de database veel informatie over oud-politici en aanknopingspunten voor eventueel verder onderzoek.

Wat vind ik via de digitale zoekgids?

In de database Archieven van bewindslieden zijn 450 archieven geregistreerd van 300 ministers en staatssecretarissen vanaf 1798 tot heden. Dat kunnen persoonlijke archieven zijn, familiearchieven en bureauarchieven die de bewindspersoon heeft achtergelaten in het departement of andere plaatsen waar hij werkzaam was. Veel politici hebben meer dan één archief nagelaten. Er zijn verschillende zoekmethoden om die papieren erfenis op te sporen. Het is mogelijk om te zoeken via naam; tijdsvak; kabinet; politieke stroming en combinaties van allen. Heeft u uw keuze gemaakt, dan krijgt u een overzicht van de belangrijkste gegevens over het archief. Deze hebben betrekking op het soort archief; de omvang; de tijdsspanne, de vindplaats; informatie over de openbaarheid; het toegangsnummer en de aard van het archief. Met behulp van bewindslieden zoekgids kunt u dus te weten komen of het archief correspondentie bevat, memoires of misschien wel allebei.   

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in