Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Joseph Luns in particuliere archieven Nationaal Archief


Den Haag

Op verschillende plaatsen bewaart het Nationaal Archief archiefstukken over oud-minister Joseph Luns (1911-2002). Hieronder volgt een selectie uit het overzicht.

Toegang: 2.21.078 J.A. Hamel (Voorzitter Bijzonder Gerechtshof Amsterdam na de oorlog en publicist).
Nummer 176: Briefwisseling met ondermeer Luns over Nieuw-Guinea kwestie.
Nummer 177: Verslagen en notities van gesprekken met ondermeer Luns over Nieuw-Guinea kwestie,1961-1962

Toegang 2.21.278 Jacquet (publicist).
nummer 25: Dossier II,11: Stukken betreffende Jaquets monografie 'Aflossing van de wacht': Briefwisseling en interviews met Abdulkadir Widjojoadmodjo, J.G. de Beus, H.N. Boon, A.E. Kersten, P.J. Koets, J.M.A.H. Luns, D.U. Stikker, A.F.L. Tjarda van Starkenborch Stachouwer e.a.;
Stukken betreffende recensies van het boek. 1979-1981.

Toegang: 2.21.281.02 Lovink (Nederlands ambassadeur in Australië).
Nummer 16: Informele correspondentie van ambassadeur Lovink met J.M.A.H. Luns, minister van Buitenlandse Zaken, over de verdediging van het Nederlandse standpunt ten aanzien van de status van Nieuw Guinea, met bijlagen en latere documentatie.
1958-1960, 1971.

Toegang: 2.21.286 W.A.Drees (minister-president van drie kabinetten na de oorlog).
Nummer 909: Knipsels en correspondentie betreffende het beleid van minister Luns inzake Nieuw-Guinea, n.a.v. publikaties van I. Anak Agung en W. Oltmans 1971-1974.

Toegang: 2.21.291 H.J. De Koster (ondermeer minister van defensie 1971-1973)
Nummer 75: Stukken betreffende het eventueel instellen van een onderzoek naar de rol van minister van Buitenlandse Zaken Luns in het conflict om Nederlands Nieuw-Guinea. 1972-1973
Nummer 89: Documentatie over het oorlogsverleden van oud-minister van Buitenlandse Zaken Luns 1979.

Toegang: 2.21.298 J.A. Jonkman (ondermeer voorzitter van de Eerste Kamer 1951-1960). 
Nummer 194: Tekst van de redevoering van minister Luns op de twaalfde algemene vergadering van de Algemene Vergadering van  de Verenigde Naties. Gestencild.1957. 1 stuk.
Nummer 283: Ingekomen nota van mr. J.M.A.H. Luns betreffende de met Indonesië op 10 augustus 1954 gesloten geschillen-regeling met begeleidend schrijven. 1955.  2 stukken
Nummer 96: Ingekomen brief van prof. mr. Molenaar betreffende de geschillen regeling in de kwestie Nederlands Nieuw-Guinea aan mr. J.M.A.H. Luns, ter kennisgeving toegezonden aan Jonkman.1955 2 stukken
Nummer 297: Ingekomen tekst van de resolutie inzake NederlandsNieuw-Guinea aanvaard door de Politieke Commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van  mr. J.M.A.H. Luns met aanbiedingsbrief aan de   voorzitter van de Vaste Commissie. Doorslag. 1955 2 stukken.

Toegang 2.21.302 Patijn
Correspondentie met betrekking tot buitenlands beleid met diverse personen / instanties.
Nummer 1: drs. E.H. van der Beugel ; dr. H.N. Boon; mr. H.A. Helb; mr. G.E. baron van Ittersum; dr. M.A.M. Klompé;  mr. J.M.A.H. Luns ; drs. J. Meijer.

Toegang: 2.21.205.78 Collectie mevrouw N. de Haas-Turk, ingekomen brieven van J.M.A.H. Luns.

De hierboven genoemde particuliere archieven zijn geheel openbaar, met uitzondering van de archieven Hamel en De Koster. Om stukken uit het archief Hamel te raadplegen die jonger zijn dan 50 jaar, heeft de onderzoeker toestemming nodig van het Nationaal Archief. Ook voor het archief De Koster geldt een beperkende bepaling. Tot het jaar 2016 is voor inzage toestemming nodig van het Nationaal Archief. 

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in