Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Coevorden wint Archiefprijsvraag Voortgezet Onderwijs


Den Haag

De Nieuwe Veste uit Coevorden is de winnaar van de Archiefprijsvraag 2002. Zes leerlingen uit 6 vwo ontvingen vanmiddag de eerste prijs voor hun inzending over de vestingstad Coevorden in 1832. In het Nationaal Archief in Den Haag overhandigde Jan Terlouw de winnaars twee cheques: €4000 voor de school en €2000 voor de leerlingen zélf. Het archiefproject van De Nieuwe Veste bestaat uit een maquette van de stad samen met een website. De tweede prijs ging naar 3e klas van de Jozefmavo uit Tilburg met haar project 'Tilburg en de Industriële Revolutie'. Het Hondsrug College uit Emmen, klas 3 havo/vwo, ontving de derde prijs voor zijn originele website. Het was voor het eerst dat dat de Archiefprijsvraag is uitgereikt. Voortaan zal dit tweejaarlijks het geval zijn.

De jury over het winnende archiefproject

'Het project, dat bestaat uit een maquette van de stad samen met een website, waarop de verslaglegging van de realisatie, is uiteindelijk gepresenteerd door leerlingen gekleed in de historische kledij van begin 19e eeuw aan ouders en belangstellenden.'
'Het project is een goed samenspel geweest van docente geschiedenis, de school, het Drents Archief en het Gemeentearchief Coevorden. Op grond van belastinggegevens zijn de leerlingen erin geslaagd een maquette van het historische Coevorden te maken anno 1832, waarin een sociale stratificatie in de bebouwing zichtbaar is gemaakt.'
'De jury was onder de indruk van het feit dat het project buiten het eigenlijke curriculum tot stand is gekomen en wijst dan ook de Archiefprijs 2002 toe aan De Nieuwe Veste uit Coevorden.'

Wie deden er mee aan de Archiefprijsvraag?

Aan de Archiefprijsvraag konden alle scholen voor het voortgezet onderwijs vmbo/havo/vwo meedoen. De prijsvraag is een jaar geleden toegestuurd aan alle vaksecties geschiedenis. Uit het hele land hebben 29 deelnemers een product of project ingezonden. De jury onder leiding van de Algemene Rijksarchivaris Maarten van Boven nomineerde de drie bovengenoemde scholen.

Waar moest het archiefproject aan voldoen?

Inzendingen die mee wilden dingen naar een prijs, moesten aan drie voorwaarden voldoen. Uitgangspunt van het project of het product was dat de maker origineel archiefmateriaal zou gebruiken dat nooit eerder was gepubliceerd. In de tweede plaats wilde de jury natuurlijk dat de leerlingen zélf het eindresultaat zouden bedenken en uitvoeren. Als derde voorwaarde moest de begeleidende docent op papier uitleggen hoe de makers te werk waren gegaan.

Archief in de klas

De Archiefprijsvraag is een initiatief van de Rijksarchiefdienst i.s.m. de VGN, de Vereniging van docenten Geschiedenis en staatsinrichting in Nederland. De prijsvraag is bedoeld om leerlingen in het Voortgezet Onderwijs bekend te maken met archieven in heel Nederland en het gebruik van authentiek archiefmateriaal in het geschiedenisonderwijs te stimuleren. 

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in