Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Blanke bevolking Suriname in kaart gebracht


Den Haag

Na de vrijgelaten slaven en de immigranten van Javaanse, Hindostaanse en Chinese afkomst, heeft het Nationaal Archief nu ook de blanke bevolking van Suriname in kaart gebracht. In twee nieuwe digitale zoekgidsen, de Gereformeerden en de Boeroes, zijn de persoons- en familiegegevens opgenomen van tienduizenden Nederlanders die zich in Suriname vestigden vóór 1863, het jaar dat de slavernij werd afgeschaft. Het Nationaal Archief stimuleert met de digitale zoekgidsen het onderzoek naar de geschiedenis van Suriname; een onderwerp waarvoor de belangstelling de laatste jaren enorm is toegenomen, in Nederland en in Suriname zélf. De indexen 'Gereformeerden' en 'Boeroes' zijn raadpleegbaar.

Digitale zoekgids Gereformeerden

De digitale zoekgids Gereformeerden bevat persoonsgegevens van tienduizenden Nederlanders die een eeuw lang naar Suriname emigreerden tot het einde van de 18e eeuw. De vrije, blanke bevolkingsgroep bestond, behalve plantagehouders en hun personeel, ook uit overheidsdienaren, wezen en zeelieden. De gegevens over de Nederlandse immigranten zijn overgenomen uit de archieven die de protestantse kerken in de voormalige kolonie hebben gevormd en die het Nationaal Archief in Den Haag bewaart. Geboorte, huwelijk, dood: het is allemaal online terug te vinden. Zo registreert het doopregister ieder kind van Nederlandse immigranten tussen 1688 en 1792; in de begrafenisadministratie is vrijwel iedere Nederlander terug te vinden die in Suriname is begraven tussen 1722 en 1789.

Digitale zoekgids Boeroes

'Boeroes' is de naam van de groep arme Nederlandse landarbeiders uit de Veluwe en omgeving die tussen 1845 en 1853 naar Suriname is gegaan. Veelal onder leiding van een dominee probeerden zij daar een beter bestaan op te bouwen. Enkele honderden Nederlanders vestigden zich op het Surinaamse platteland om er een zelfstandig boerenbedrijfje te beginnen. De Nederlandse overheid stimuleerde de komst van boeren: op die manier zou er een blanke middenklasse moeten ontstaan in de kolonie. De overheid voorzag niet dat deze groep immigranten vrij snel vermengde met de Surinaamse bevolking. De geplande ontwikkeling van een 'evenwichtige' samenleving met middenstanders en vrije boeren mislukte dan ook. De digitale zoekgids Boeroes bevat de persoonsgegevens van deze groep zoals die is opgeslagen in de burgerlijke stand van Suriname uit de 19e eeuw.

Reddingsactie voor de toekomst

Behoud van het cultureel erfgoed van Suriname maakt digitalisering noodzakelijk. Het is een reddingsactie voor de toekomst. De originele papieren archieven, zoals die van kerk en burgerlijke stand, lijden erg onder het tropische klimaat. Hitte en vocht hebben een verwoestend effect op de tastbare erfenis van de geschiedenis van Suriname en daarmee ook op de geschiedenis van Nederland. Naast digitalisering werkt het Nationaal Archief in Den Haag ook hard aan de restauratie van de authentieke documenten. Sinds dit jaar leidt het Nationaal archief ook archivarissen op voor het nieuwe nationale archief van Suriname.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in