Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Watersnood in Zevenaar 1799

Week: 6 | 
03 februari 2014 - 09 februari 2014

De watersnood van februari 1799 kan Zevenaar nauwelijks op een slechter moment treffen. De stad is net een beetje bekomen van een pokkenepidemie die de bevolking in de maanden daarvoor heeft getroffen.

Vrees voor het water

De hele winter heerst in en om de stad een sterke vrees voor het opkomende water van de Waal. Maar tot een echte dreiging is het nog niet gekomen. Op 3 februari komen er al wel berichten dat in de omgeving bij Babberich en Huissen delen van het land zijn overstroomd. Het lukt niet om de dijken te verhogen; de mest die daarvoor gebruikt wordt, wordt direct weggeslagen door het water. De bevroren ondergrond maakt het onmogelijk om extra waterkeringen te verankeren. De bewoners van het platteland vluchten naar de veiligheid van de stad Zevenaar.

Alarmklokken

Maar dan luiden op 5 februari ook daar de alarmklokken: de dijken staan op doorbreken! Langzaam maar zeker vindt het water zijn weg naar de straten van de stad. Dominee Ottho Heldring is zich ervan bewust dat nu actie nodig is. ‘Den toestand was onbeschrijvelijk, eerlang stond alles onder; ik liet de school openen & gav last de arme lieden daar in te bergen, wijl die vrij hoog lag’, schrijft Heldring in zijn aantekeningen. Het vee wordt in de kerk gestald.

Ondertussen blijft het water stijgen, vriest het stevig en wakkert uiteindelijk ook de wind nog aan. De eerste doden zijn op 8 februari te betreuren. In totaal zal deze watersnood 4 inwoners van Zevenaar fataal worden.

Op 24 februari is de stad bevrijd van het water. Dominee Heldring kan die zondag als vanouds in de kerk zijn preek houden. In het land rondom Zevenaar is het water dan nog niet helemaal weggetrokken, maar het gewone leven komt weer langzaam op gang.

Nationaal Archief

Bibliotheek

  • Cornelis Zillesen, Beschryving van den watersnood, van ’t jaar MDCCXCIX. In verscheidene gedeelten van ons vaderland door ysverstoppingen veroorzaakt; met kunst-plaaten en een rivier-kaart (Amsterdam 1800). Signatuur 40 D 13
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in