Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Een Nederlander op de Engelse troon

Week: 46 | 
11 november 2013 - 17 november 2013

Willem III is al 16 jaar stadhouder van Holland als hij in de zomer van 1688 een brief ontvangt van een zevental vooraanstaande leden uit het Engelse parlement. Zij vragen Willem om Jacobus II met een militaire interventie te dwingen zijn dochter, Mary - de protestantse echtgenote van Willem III - tot erfgenaam te maken. Op die manier willen zij voorkomen dat er een katholiek op de Engelse troon terechtkomt.

Engeland als bondgenoot

Willem heeft weinig aanmoediging nodig. Dit is een mooie gelegenheid om het machtige Engeland aan de kant van de Republiek te krijgen. Nederland is op dat moment in oorlog met Frankrijk, dus kan een bondgenoot als Engeland goed gebruiken. In recordtijd weet Willem een geweldige troepenmacht op de been te krijgen; voldoende om de overtocht te kunnen maken.

Torquay

Na een paar keer de datum van uitvaren uitgesteld te hebben, staan op 10 november 1688 alle tekenen gunstig. De omvangrijke Nederlandse vloot steekt het kanaal over en landt uiteindelijk in Torquay in de zuidwestpunt van Engeland. Van daaruit begint Willem aan een opmars door het land.

King William & Queen Mary

Willem weet handig te profiteren van het overlopen van een aantal protestantse Engelse officieren. Langzaam maar zeker raakt Jacobus daardoor de controle over zijn troepen kwijt. Als de legers van Willem Londen innemen, kiest Jacobus eieren voor zijn geld. Hij vlucht naar Ierland om van daaruit te proberen de strijd voort te zetten. Tevergeefs.

Voor het Engelse parlement heeft Jacobus met zijn vlucht naar Ierland afgedaan. Nu is de weg vrij om William en Mary uit te roepen tot Koning en Koningin van Engeland.

Nationaal Archief

1.10.29 – Archief van de familie Fagel, 1513-1927, inv.nrs. 507, 508 en 1524

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in