Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Massale rouw om JFK

Week: 47 | 
18 november 2013 - 24 november 2013

Geliefd in Oost-Europa

De massale rouw om Kennedy is groot. Overal ter wereld stellen ambassades condoleanceregisters open en in bijna elke hoofdstad worden drukbezochte herdenkingsdiensten gehouden. Ook in het communistische ‘Oostblok’, dat onder de invloedssfeer valt van de Sovjet-Unie - aartsvijand van de Verenigde Staten. In een Amerikaans rapport van het departement voor ‘Intelligence and Research’ worden alle Oost-Europese steunbetuigingen opgesomd. Van de vele VS-vlaggetjes die uit eerbetoon prijken op de Poolse vensterbanken tot het rechtstreeks, ongecensureerd uitzenden van de begrafenis in vrijwel alle Oostbloklanden.

Ook de Sovjet-Unie rouwt om Kennedy, zo blijkt uit een brief van de Nederlandse ambassadeur aan de minister van Buitenlandse Zaken. Op 30 november 1963 schrijft hij: ‘Een bevriend Sowjetrussisch echtpaar, beiden behorende tot de universitaire elite, bevestigde mij hoezeer het Russische volk geschokt was door de tijding van de dood van Kennedy. Het was een opmerkelijk verschijnsel want de officiële propaganda had zich heus niet uitgesloofd om de President tijdens zijn leven bij de brede massa populair te maken.’

Oswald: spion of agent?

De verbondenheid die het overlijden van John Kennedy met zich lijkt mee te brengen, is echter van korte duur. De vermeende moordenaar – Lee Harvey Oswald – zou volgens het Amerikaanse politieonderzoek banden kunnen hebben met de Sovjet-Unie en Cuba, zo melden de Amerikaanse persbureaus. De communistische wereld reageert verontwaardigd en probeert deze aantijging te ontkrachten: Oswald is geen communist, maar lid van de Amerikaanse Geheime Dienst. Kort na zijn arrestatie wordt Oswald, die de aanslag op Kennedy niet bekent, vermoord door Jack Ruby. Velen leggen dit uit als een manier om Oswald voorgoed het zwijgen op te leggen.

Koude Oorlog

En zo nemen Oost en West na de moord op Kennedy al snel hun vertrouwde, vijandige posities weer in. De nucleaire wapenwedloop tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie zal nog 25 jaar duren. Pas met de val van de Berlijnse Muur 9 november 1989 komt er een einde aan de Koude Oorlog.

Nationaal Archief

2.05.118 Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955-1964, inv. nr. 14896 

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in