Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kabinet-Marijnen valt over omroep

Week: 9 | 
23 februari 2015 - 01 maart 2015

Op 27 februari 1965 komt er een voortijdig einde aan het twee jaar eerder gevormde kabinet-Marijnen. De ministers hebben in het kabinetsberaad geen overeenstemming kunnen bereiken over het omroepbeleid.

Omroepbeleid

In het nog sterk verzuilde omroepbestel zoekt het kabinet naar criteria, op grond waarvan nieuwe omroeporganisaties moeten worden toegelaten. En hoe moet het met reclame op de televisie? De VVD-ministers zijn voorstander van het toelaten van meer commercie op de televisie. Dat gaat in tegen de wens van de overige ministers van de christelijke partijen CHU, ARP en KVP.  Hierdoor lopen de spanningen binnen het kabinet op. Dat leidt er uiteindelijk toe dat minister-president Victor Marijnen zijn ontslag aanbiedt aan koningin Juliana.

TV Noordzee

Het kabinet-Marijnen is begin 1964 al geconfronteerd met een nieuwe omroep: TV Noordzee. De omroep wordt geëxploiteerd door de NV Reclame Exploitatie Maatschappij (REM), die uitzendt vanaf een olieplatform (in de volksmond REM-eiland geheten) van de scheepsbouwer Verolme. In korte tijd is de zender razend populair geworden.

Het volgende kabinet onder leiding van minister-president Cals slaagt er in 1967 wel in een nieuwe Omroepwet tot stand te brengen.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in