Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Geen drinkende kinderen meer

Door werkzaamheden is het aanmaken van profielen en reserveren van archiefstukken niet mogelijk. Dit duurt naar verwachting tot zaterdagavond.
Week: 3 | 
13 januari 2014 - 19 januari 2014

In 1881 wordt de eerste Drankwet ingevoerd. Deze wet moet een eind maken aan de toenemende overlast door openbare dronkenschap. Over kinderen wordt in de wet niets gezegd. Wel wordt in datzelfde jaar een verbod op verkoop van drank aan kinderen jonger dan 16 jaar in het Wetboek van Strafrecht opgenomen. Ook wordt het strafbaar een kind onder de 16 dronken te voeren.

Bescherming van kinderen

Bij de herziening van de Drankwet in 1904 staat niet de openbare orde, maar de bescherming van de gezondheid van kinderen voorop. De Drankwet bepaalt dan dat kinderen alleen in gezelschap van een meerderjarige in een café of restaurant mogen komen. Kinderen mogen in dat geval overigens wel gewoon drinken!

In 1931 komt in de Drankwet te staan dat aan personen onder de 16 jaar in winkels geen drank mag worden verkocht. Ondertussen is de kennis over de schadelijkheid van alcohol voor jongeren zover toegenomen dat de leeftijdsgrens is opgetrokken naar 18 jaar voor alle soorten drank. Want waar al in 1884 voor wordt gewaarschuwd, geldt nog steeds: ‘een vroege gewoonte om te drinken wordt moeilijk op latere leeftijd afgelegd’!

Nationaal Archief

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in