Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

100 jaar Nederlandse militaire luchtvaart

Week: 51 | 
16 december 2013 - 22 december 2013

De toenmalige minister van Oorlog, Hendrik Colijn, koopt op 28 maart 1913 voor een bedrag van 3 ton in guldens een terrein van de gemeente Soest. Hier wordt op 1 juli de Luchtvaartafdeling Soesterberg opgericht; het begin van de militaire luchtvaart in Nederland.

De oprichting van Soesterberg vloeit voort uit het advies van de Militaire Luchtvaartcommissie (ingesteld door minister Colijn op 26 maart 1910) van 9 april 1912. Op grond van het onderzoek stelt de commissie voor ‘over te gaan tot oprichting van eene centrale organisatie voor militaire luchtvaart bij ons leger’. Deze nieuwe organisatie moet onder andere ‘alle practische werkzaamheden, beproevingen enz., welke op luchtvaartgebied in ons leger zullen voorkomen’ gaan verrichten. Voor het Nederlandse luchtmachtonderdeel zou nog in de begroting voor 1912 een bedrag van fl. 190.000,- beschikbaar gesteld moeten worden voor ‘het aanschaffen van – en oefenen met – 1 kabelvliegersysteem, 1 kabelballonafdeeling, 2 vliegtuigen en 1 of 2 leertoestellen’.

Sollicitaties voor de Luchtvaartafdeling

Wanneer de Luchtvaartafdeling eenmaal is opgericht, moet deze natuurlijk bemand worden. De minister van Oorlog ontvangt diverse sollicitatiebrieven. Zo biedt Cornelis Hendrik Bakker op 25 september 1913 schriftelijk zijn diensten aan. Bakker heeft in 1911 zijn brevet als vliegenier gehaald. Daarna heeft hij als vrijwilliger aan legermanoeuvres meegedaan. Hij is bereid zijn eigen Blériot-toestel ter beschikking te stellen aan de Nederlandse luchtmacht. Op grond van dit alles verzoekt hij aan de minister van Oorlog om hem in actieve dienst bij de Luchtvaartafdeling in Soesterberg aan te stellen.
Men besluit het aanbod van Cornelis Bakker af te slaan; het officiële beleid is nu eenmaal om uitsluitend officieren ‘aan te stellen of op te leiden tot militaire vliegeniers’. Bovendien leent het verouderde Blériot-vliegtuig zich niet voor militaire doeleinden.

Nationaal Archief

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in